Політика конфіденційності персональних даних діє щодо всієї інформації, яку сайт Shevrox.com (далі "Сайт") може отримати про Користувача під час використання Користувачем цього Сайту.

Терміни

У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:

Адміністрація сайту (далі - Адміністрація сайту) - уповноважені на управління сайтом особи, які організують та (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, які підлягають обробці, дії (операції), які здійснюються з персональними даними.

Персональні дані - будь-яка інформація, яка відноситься прямо або опосередковано до певної або визначаємої фізичної особи (суб’єкту персональних даних).

Обробка персональних даних - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), які здійснюються з використанням засобів автоматизації (або без використання таких засобів) з персональними даними, включаючи збирання, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), вилучення, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

Користувач сайту (далі Користувач) - особа, яка має доступ до Сайту через мережу Інтернет і використовує Сайт.

Cookies - надісланий веб-сервером невеликий фрагмент даних, який зберігається на комп’ютері користувача. Цей фрагмент веб-клієнт або веб-браузер щоразу пересилає веб-серверу в HTTP-запиті під час спроби відкрити сторінку відповідного сайту.

IP-адреса - унікальна мережева адреса вузла в комп’ютерній мережі, побудованої за протоколом IP.

Загальні положення

Використання Користувачем Сайту означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності, Користувач повинен припинити використання Сайту. Ця Політика конфіденційності застосовується лише до Сайту. Сайт не контролює та не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступними на Сайті. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, які надаються Користувачем Сайту.

Мета обробки персональних даних

Метою обробки персональних даних є:

Предмет Політики конфіденційності

Ця Політика конфіденційності встановлює зобов’язання Адміністрації сайту щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач надає на запит Адміністрації сайту при реєстрації на Сайті або при оформленні замовлення на придбання товару. Персональні дані, дозволені для обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення відповідних полів реєстраційної форми на Сайті. Вимкнення Cookies може спричинити неможливість доступу до розділів сайту, які потребують авторизації. Сайт здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Дана інформація використовується з метою виявлення та вирішення технічних проблем, для контролю законності фінансових платежів, які проводяться. Будь-яка інша персональна інформація необумовлена вище (історія покупок, використовувані браузери та операційні системи тощо) підлягає надійному зберіганню та нерозповсюдженню, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

Цілі збору персональної інформації

Персональні дані Користувача Адміністрація сайту може використовувати з метою:

 • Ідентифікації Користувача, зареєстрованого на Сайті, для оформлення замовлення;
 • Надання Користувачеві доступу до персоналізованих розділів Сайту;
 • Встановлення з Користувачем зворотного зв’язку, включаючи направлення повідомлень, запитів щодо використання Сайту, надання послуг, обробка запитів та заявок від Користувача;
 • Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки та запобігання шахрайству;
 • Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем;
 • Створення облікового запису для здійснення покупок, якщо Користувач погодився на створення облікового запису;
 • Повідомлення Користувача Сайту про стан Замовлення;
 • Обробка та отримання платежів, підтвердження податку або податкових пільг, оскарження платежу, визначення права на отримання кредитної лінії Користувачем;
 • Надання Користувачеві клієнтської та технічної підтримки у разі виникнення проблем, пов’язаних з використанням Сайту;
 • Надання Користувачеві, за його згодою, оновлень продукції, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилки новин та інших відомостей від імені Сайту або від імені партнерів Сайту;
 • Здійснення рекламної діяльності за згодою Користувача;
 • Надання доступу Користувачеві на сайти або сервіси партнерів Сайту з метою отримання продуктів, оновлень та послуг.

Способи та терміни обробки персональних даних

Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну будь-яким законним способом, у тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати персональні дані третім особам, зокрема кур’єрським службам, організаціям поштового зв’язку, операторам електрозв’язку, виключно з метою виконання замовлення Користувача, оформленого на Сайті, включаючи доставку товару. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України лише на підставах та в порядку, встановлених законодавством України. У разі втрати або розголошення персональних даних Адміністрація сайту інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних. Адміністрація сайту вживає необхідних організаційних та технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також від інших неправомірних дій третіх осіб. Адміністрація сайту спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або іншим негативним наслідкам, спричиненим втратою або розголошенням персональних даних Користувача.

Зобов’язання сторін

Користувач зобов’язаний:

 • Надати інформацію про власні персональні дані, необхідну для користування Сайтом;
 • Оновити/доповнити надану інформацію про персональні дані у разі зміни даної інформації.

Адміністрація сайту зобов’язана:

 • Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у цій Політиці конфіденційності;
 • Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попереднього письмового дозволу Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування або розголошення іншими можливими способами персональних даних Користувача, за винятком випадків, передбачених законодавством України;
 • Вживати заходів для захисту конфіденційності персональних даних Користувача;
 • Здійснити блокування персональних даних, що належать до відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу захисту прав суб’єктів персональних даних на період перевірки, у разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

Відповідальність сторін

Адміністрація сайту, яка не виконала своїх зобов’язань, несе відповідальність за збитки, зазнані Користувачем у зв’язку з неправомірним використанням персональних даних відповідно до законодавства України, за винятком випадків, передбачених цією Політикою конфіденційності. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація сайту не несе відповідальності, якщо ця конфіденційна інформація:

 • Стала публічним надбанням до її втрати чи розголошення;
 • Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією сайту;
 • Була розголошена за згодою Користувача.

Вирішення суперечок

До звернення до суду з позовом щодо спорів, що виникають із відносин між Користувачем сайту та Адміністрацією сайту, обов’язковим є пред’явлення претензії (письмової пропозиції щодо добровільного врегулювання спору). Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії, письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії. При недосягненні угоди спір буде передано на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства України. До цієї Політики конфіденційності та відносинам між Користувачем та Адміністрацією сайту застосовується чинне законодавство України.

Додаткові умови

Адміністрація сайту має право вносити зміни до цієї Політики конфіденційності без згоди Користувача. Нова/змінена Політика конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.